plug for cartridge, 3 cc

Art.-Nr.    560667

white, Polyethylene, angular

Stopfen, 3 cc
Zobrazeno