plug for cartridge 10 cc

Art.-Nr.    560573

white, Polyethylene, angular

Stopfen 10 cc
Zobrazeno